Yellow Flowers and Laptop

טיפול מקוון

 

הטיפול המקוון נועד למעוניינים בטיפול בשעות גמישות, בנוחות, בפרטיות ובשקט של הבית.

טיפול כזה מאפשר להפנות יותר אנרגיה לטובת התהליך הטיפולי, ההתמודדות והשינוי. 

האם טיפול מקוון מתאים לכם?

בואו נדבר.

054-6316665

pazcalev@gmail.co